Game moi Xếp kim cương


Nhiệm vụ của bạn trong Game kim cương là trong vòng 5 phút tìm và sắp xếp các viên kim cương cùng màu với nhau tạo thành một hàng ngang hoặc dọc ít nhất có 3 viên trở lên.
Cách chơi: 
Sử dụng :  để di chuyển các viên kim cương

Bookmark and Share